Άρχισαν επιτέλους οι εργασίες ανακατασκευής της αγοράς Μοδιάνο