Ελί Μοδιάνο: Ένας από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες της παλιάς Θεσσαλονίκης